menu close menu

İslami Kitaplar

İslami kitaplar, okuyucunun zihnini dinin zenginliğine ve İslam’ın kültürler üzerindeki eşsiz etkisine açabilir. Seminal İslami kitap Kur’an veya Kuran-ı Kerim olsa da, islam’ın yönlerini aydınlatmaya ve çeşitli bağlamlarda anlam yaratmaya çalışan çok sayıda metin vardır. İslam eski bir yaşam biçimidir ve dünyanın üç büyük tek tanrılı dininden biri olarak kabul edilir. İslam’ın başlangıcı M.S. 610 yılında Hz. Muhammed’e ilk vahiyler yapıldıktan sonra olmuştur.

Sünnet, Hz. Muhammed’in sözlerini ve eylemlerini ve Hz. Muhammed’in hayatındaki sözlerin ve olayların geleneksel bir koleksiyonu olan Hadisleri kapsadığı için, sorgulayan herhangi bir zihin için kesinlikle okunması gerekir. İslami inançların uygulanmasına dair içgörü sağlayan modern islami kitaplar arasında Abdus-Salaam bin Abdillaah As-Sulaymaan’ın Kur’an Sünneti ışığında Çocuk Yetiştirmesi ve G. Willow Wilson’ın Kelebek Camisi’nde kişisel inanç yolculuğu: Genç Bir Amerikalı Kadının Aşka ve İslam’a Yolculuğu yer alıyor.

Tarihi yazılarla ilgilenenler için, Farsça bilgin Rumi’nin (1207-1273) şiiri, Coleman Barks’ın Rumi’nin Ruhu’nda toplanır ve çevrilir. İslam tarihi geniştir ve bu nedenle İslami kitapların herhangi bir koleksiyonu, çeşitli bakış açıları sağlayan birkaç cilt içermelidir. Örneğin, Karen Armstrong’un Hz. Muhammed: Çağımız için Bir Peygamber, İslam’ın kurucusuna bilimsel bir yaklaşım sunarken, Marchall G. S. Hodgson tarafından İslam’ın Girişimi, İslam’ın doğumundan önce ve sonra dünyanın tarihini inceleyen çok hacimli bir seridir.

Tahsil edilebilir islami kitaplar arasında A.J. Arberry’nin Tasavvufu: İslam’ın Mistiklerinin Bir Hesabı, bu mistik İslami inanç sistemine ve pratiğine derinlemesine bir bakış sunuyor. Bu inanç sistemini keşfetmek ve dünyadaki islam’ın sayısız yorumu hakkında bilgi edinmek için islami kitaplar satın alın.

Ocak 29, 2022 | Kitaplar | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*