menu close menu

Türk Kilimleri

Kilim, Anadolu kadınlarının yüzlerce nesildir sürdürdüğü, dokuz bin yıl öncesine dayanan gerçekten dikkate değer bir gelenek. Türk boylarının Anadolu’ya yerleşmesi ve yerel halkla iç içe geçmesiyle, Türk anneleri ve kızları bu gizemli geleneği son bin yıl boyunca sürdürdüler.

En eski kilim kaydı, şimdiye kadar keşfedilen en eski yerleşim yeri olan MÖ 7000 dolaylarında Çatal Höyük Neolitik çanak çömleklerinden gelmektedir. Anadolu bölgesinin ortasında Konya’nın güney doğusunda yer alır. Bugüne kadar yapılan kazılarda (kasabanın sadece %3’ü) sadece kömürleşmiş kumaş değil, aynı zamanda evlerin duvarlarına boyanmış kilim parçaları da bulundu. Bunların çoğu, diğer tarihsel ve çağdaş tasarımlara benzer veya aynı olan geometrik ve stilize formları temsil eder.

Aralık 12, 2021 | Halı | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*